Műhelymunka általános iskolák igazgatói és igazgatóhelyettesei számára.
Kíváncsi vagy mit, hol és mikor? 

Workshop pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl.

Ste zvedaví o čom, kde a kedy?

Minden információ, valamint a regisztrációs űrlap megtalálható itt. - Všetky informácie, ako aj registračný formulár nájdete tu:
Vágsellye-Šaľa, Párkány-Štúrovo: https://rcpunzsa.iiv.sk/sk/uvodna-stranka/
Galánta-Galanta: https://rcpuga.iiv.sk/sk/uvodna-stranka/